Posouzení stavu hardware a to především:

  • výkonnost
  • vhodnost použití
  • efektivita provozu
  • stáří  a možná rizika s tím spojená

Stav HW je vždy první a jeden z rozhodujících faktorů pro budoucí správné rozhodnutí ohledně dalšího strategického plánování rozvoje a udržitelnosti IT.


Způsoby posouzení
Je mnoho vhodných přístupů k posouzení stavu HW. Ideální případ může nastat, když klient má detailní evidenci hardware, tj. s konfigurací a záznamy o změnách provedených v čase provozování. Fakticky v těchto případech zbývá tuto konfiguraci prostudovat, ohodnotit stáří a rizikové faktory a následně v reálném provozu zhodnotit výkonnost a efektivitu.
V případech,  kdy není dostupná náležitá dokumentace, může klient tuto nechat vypracovat vlastními silami, případně vlastním oddělením IT. Řešením může také být provedení auditu HW, který jsme schopni externí firmou také zajistit.


Výsledek
Vyhodnocení, připomínky a návrhy vždy vycházejí z dalších doplňujících okolností. Budeme-li hodnotit server, budeme také posuzovat od software, přes počet klientů až po vytížení a strukturu funkcionality.
Některé potřeby jsou v dnešní době přežitkem, či na ústupu, jiné potřeby s rozvojem moderních technologií naopak přibývají. Je třeba držet krok s vývojem v oblasti moderních technologií, ale na druhou stranu není třeba vždy podléhat módním vlnám a rozmarům stále rychlejšího rozvoje v této oblasti. Váš HW by měl být ale stále v dobré formě a být připraven čelit novým potřebám.