Posouzení stavu software:

  • aktuálnost používaného software, ať už se jedná o operační systémy, nebo jednotlivé aplikace
  • vhodnost použití operačního systému, zvláště s ohledem na bezpečnost
  • vhodnost a efektivita užívaných aplikací
  • posouzení nasazení vhodného informačního systémut


Způsoby posouzení
K posouzení SW v mnoha případech dostačuje pouhé informace ze softwarového auditu. Již tato informace je mnohdy dostatečná přinejmenším z hlediska posouzení bezpečnosti a aktuálnosti z hlediska funkčního.
Velmi častý problém je ovšem v případech, kdy aplikace, resp. jejich kvalita, je v disproporci s tím nejdůležitějším a to s kvalitou uživatele a náplní jeho práce. Obvykle jsou nasazeny aplikace, kde uživatelé jsou schopni využít funkčnosti některých aplikací v řádu jednotek procent.  Existuje i nemálo případů, kdy by uživatel dokázal svou kvalitu a efektivitu mnohonásobně rozšířit, ale bohužel nemá dostatečné softwarové zázemí. Oba tyto případy mají společných několik hesel: neefektivnost, plýtvání financemi, plýtvání lidskými zdroji.
Posouzení stavu aplikací je relativně jednoduchou záležitostí postavenou na objektivních principech. Posouzení proporcionality aplikace a uživatele je přinejmenším pro osoby zainteresované v kolektivu více než problematické, až nemožné. Jako nezainteresovaní, s dostatečným osobním odstupem dokážeme identifikovat a objektivně pojmenovat možné disproporce a problémy a následně navrhnout vhodná řešení.


Výsledek
Výsledkem by mělo být efektivní využívání jak techniky, tak i lidských zdrojů. Při vhodné změně lze dokázat i zlepšení vzájemné koordinace a komunikace v rámci kolektivů nebo skupin. Sekundárním výsledkem často bývají i pracovně spokojenější zaměstnanci, kteří tak svým následným přístupem mohou dále rozvíjet a zkvalitňovat chod celé firmy.